Onderhoudscontract

De werkzaamheden omvatten:

 • Het jaarlijks eenmaal reinigen van de cv-ketel.
 • Branders nazien, reinigen en eventueel opnieuw afstellen van de branders.
 • Het controleren van de rookgasafvoer op juiste werking.
 • Het controleren van de elektrische bedrading en het testen van de regel en Beveiligingsapparatuur.
 • Controleren van circulatiepomp en klep op juiste werking.
 • Controleren van het expansievat op juiste werking.
 • Het vullen en ontluchten van de cv-installatie en deze bedrijfsklaar opleveren.

 

Bij storingen:

 • Geen voorrijkosten.
 • Op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur het eerste half uur gratis.
 • Na 16.30 uur op werkdagen en zaterdagen een toeslag op uurloon van 50%.
 • Op zon en feestdagen een toeslag op uurloon van 100%.

 

Niet inbegrepen in het onderhoudscontract.

 • Storingen ten gevolge van nalatigheid van de gebruiker.
 • Reparatiewerkzaamheden waarbij de installatie afgetapt moet worden.
 • Verhelpen van storingen door onvoldoende waterdruk in de cv-installatie.
 • Alle eventuele benodigde te vervangen materialen en arbeidsloonkosten