Onderhoudscontract

De werkzaamheden omvatten:

  • Het jaarlijks eenmaal reinigen van de cv-ketel.
  • Branders nazien, reinigen en eventueel opnieuw afstellen van de branders.
  • Het controleren van de rookgasafvoer op juiste werking.
  • Het controleren van de elektrische bedrading en het testen van de regel en Beveiligingsapparatuur.
  • Controleren van circulatiepomp en klep op juiste werking.
  • Controleren van het expansievat op juiste werking.
  • Het vullen en ontluchten van de cv-installatie en deze bedrijfsklaar opleveren.

 

Bij storingen:

  • Geen voorrijkosten.
  • Op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur het eerste half uur gratis.
  • Na 16.30 uur op werkdagen en zaterdagen een toeslag op uurloon van 50%.
  • Op zon en feestdagen een toeslag op uurloon van 100%.

 

Niet inbegrepen in het onderhoudscontract.

  • Storingen ten gevolge van nalatigheid van de gebruiker.
  • Reparatiewerkzaamheden waarbij de installatie afgetapt moet worden.
  • Verhelpen van storingen door onvoldoende waterdruk in de cv-installatie.
  • Alle eventuele benodigde te vervangen materialen en arbeidsloonkosten